20 muzikanten geslaagd

Muziekvereniging Harmonie Akkrum mag dit jaar maar liefst 20 muzikanten in het zonnetje zetten vanwege het behalen van een muziek-examen. 18 jongens en meiden hebben het A examen afgelegd en 2 kandidaten het B examen. Op 3 seniore muzikanten na zijn alle kandidaten afkomstig uit het jeugdproject van muziekvereniging Harmonie Akkrum, waarin de opleiding van de muzikanten in eigen beheer verzorgd wordt door 4 muziekdocenten. Om hieraan een financiële impuls te geven is onlangs nog een succesvolle donateursactie gehouden. Op de foto staan alle geslaagden.

VLNR: Geke de Vos, Jetske Visser, Wiep Krist, Simon van Dijk, Xander Smid, Tjeerd Velstra, Robert Blaakmeer, Jildou Eelsingh, Jorrit Kroes, Arjan vd Heide, Femke de Vries, Eva Romkes, Niesjen Ipema, Pytrik van der Heide, Aloys Bosma, Aco van Wijk, Reino Eelsingh, Wouter van ’t Blik, Karin van Huizen, Loes Nusmeier