Afscheidsconcert Mariska Postma

Aan het eind van het seizoen 2017/2018 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Mariska Postma, onze dirigent van het Mixorkest, het Opstaporkest, docent van de leerlingen met klein-koper instrumenten en drijvende kracht achter onze schoolprojecten. Een indrukwekkende lijst met functies en onze dank voor de inzet is dan ook erg groot.

Tegelijkertijd maakte dit het zoeken naar vervangers erg lastig, maar het is gelukt. Marianne Groothof zal vanaf januari 2019 docente klein koper en dirigent van het Opstaporkest en Mixorkest worden. Trienke Gietema zal het groot koper voor haar rekening nemen en zij zal ook het schoolproject Spelenderwijs leiden.

De periode tot januari wordt overbrugd door Martine Reijenga, Marlies Anker en Geert Jan Kroon.

Afgelopen maandag hebben Mariska, het Opstaporkest en het Mixorkest met een mooi concert op een passende manier afscheid van elkaar genomen.