Koralen uit de Matthäus Passion door fanfare en koor: een premiere

Fanfare Harmonie Akkrum en het Christelijk koor Euphonia vertolken op zondag 28 en maandag 29 maart 12 koralen uit de Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach in de Terptsjerke te Akkrum.

Voor zover bekend is dat een primeur, omdat de muziek van Bach niet geschreven is voor een zuiver blaasorkest. De koralen zijn speciaal voor fanfare Harmonie geinstrumenteerd op basis van de oorspronkelijke partituur in de Bach zetting. Dit sluit aan bij de gedachte achter de Matthäus Passion waarbij Bach de toonsoort varieerde al naar gelang het lijdensverhaal van bijvoorbeeld 
”treurnis”, ”hoop”, ”verwachting”, ”lijden” beschreef.

Euphonia, voor deze gelegenheid uitgebreid met 20 geschoolde stemmen, is al op 6 januari onder leiding van dirigente Klaske Deinum met de repetities begonnen. Elk koraal wordt eerst gespeeld door de fanfare, daarna zingt Euphonia, begeleid door de saxofoonsectie van Harmonie, waarna koor en orkest besluiten. In dit derde gedeelte mogen aanwezigen meezingen als zij die behoefte voelen.

In de saxofoonsectie is deze keer een tubax opgenomen. Dit is een soort bas saxofoon, waarvan er maar heel weinig bestaan. Dirigenten Klaske Deinum en Michiel Sybesma zullen om beurten dirigeren. Tussen de muziekstukken zal de heer Gerben Bergstra een toelichting geven, speciaal gericht op de Matthäus Passion. Voor muzikanten en toehoorders is dit een gepaste gelegenheid om de 
sfeer en muziek van de Matthäus Passion te beleven en daaraan zelf mee te kunnen doen”.

De uitvoeringen beginnen om 20.00 uur. Kaarten à 5,- euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bakkerij Boonstra en Boekhandel Friso. Indien de 300 kaarten niet uitverkocht worden, dan zijn ze ook verkrijgbaar op de avond van de uitvoering.