Lintje voor Meindert Geertsma

Op 29 april is Meindert Geertsma uit Akkrum benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ton Baas mocht de onderscheiding vanochtend opspelden in de grote zaal van Mienskissintrum Leppehiem.

Meindert was onder valse voorwendselen naar Leppehiem gelokt. Hij zou een vergadering hebben met de Raad van Toezicht van Leppehiem. Directeur Evert Fokkema bracht hem naar de zaal waar zijn familie, vrienden en andere bekenden zaten te wachten. Meindert is al meer dan 36 jaar een zeer betrokken en sociaal ingesteld mens, die in vele verenigingen en organisaties een onmisbare rol vervult.

“Meindert is een stille kracht, een perfectionist. Als iemand dit verdient, dan is hij dat wel”, zei oud-voorzitter Piet Dijkstra van muziekvereniging Harmonie Akkrum.

 

 

Voor onze muziekvereniging Harmonie is Meindert actief als trombonist, voorzitter (1977-1994), bestuurslid en vervangend secretaris (1994-2010) en lid van de jeugdcommissie (2000-heden). Dankzij zijn inzet is het jeugdprojekt, dat in 2000 gestart is om de toekomst van de op dat moment uit 25 spelende leden bestaande muziekvereniging zeker te stellen, zeer succesvol gebleken. Het Fanfare-orkest bestaat nu uit 40 leden, grotendeels opgeleid vanuit het jeugdprojekt. Daarnaast bestaat al enige jaren een Mix-orkest waarin op dit moment zo’n 35 talenten spelen. Elk jaar komen er weer ongeveer 10 nieuwe leerlingen bij en het jeugdprojekt werkt zelfs zo inspirerend dat ook een enkele ouders de stap hebben gezet om les te nemen en te gaan spelen bij het Mix-orkest.

Naast al deze aktiviteiten voor onze vereniging heeft Meindert zijn diensten bewezen als bestuurslid van de Stichting Akkrum Ald en Nij, bestuurslid en lid van de culturele commissie van de sport- en activiteitenhal Utingeradeelhal, lid van de Raad van Toezicht van het verzorgingscentrum Leppehiem, bestuurslid van de Stichting Aquaceum Akkrum, penningmeester van de Stichting Bevordering Muziekonderwijs, chauffeur van het busje voor het vervoer van ouderen in Leppehiem en medewerker van de Tuingroep van Coopersburg in Akkrum.

Wij hopen nog lang van de tomeloze inzet van Meindert te kunnen genieten.