Matthäus Passion van Bach in Akkrum

Het lijkt vroeg om nu al vooruit te zien naar Pasen 2010. Maar zoals vaker: de schijn bedriegt. Het ligt in de bedoeling om in de week voor Pasen een concert te geven in de Terptsjerke in Akkrum. Fanfare Harmonie en het koor Euphonia zullen dan gezamenlijk de koralen uit de Matthäus Passion van J.S. Bach uitvoeren.

Alle veertien koralen van de Matthäus Passie van Bach zullen dan worden uitgevoerd door de Harmonie o.l.v. Michiel Sybesma. Een groot deel van de koralen zal worden gezongen door Euphonia o.l.v. Klaske Deinum. Een Bach-kenner zal hierbij tekst en uitleg geven.

Euphonia zal vanaf januari dan ook vrijwel uitsluitend bezig zijn met het instuderen van deze koralen. Dat is een geschikte gelegenheid voor zogenaamde project-zangers. Mensen die graag zingen of gegrepen zijn door de muziek van Bach maar zich niet willen binden aan het lidmaatschap van een koor worden hierbij dan ook van harte uitgenodigd mee te doen aan dit unieke gebeuren. Hieraan zij geen kosten verbonden.

Voor inlichtingen en eventueel opgave kunt u terecht bij Loes Hardeman, tel. 0566  652392 of  Piet ten Hoor, tel 0566  689929.
De eerste repetitie zal zijn op 4 januari om kwart voor acht in De Lantearne.