Nieuw hoogtepunt voor snuffelproject ’Harmonie’ Akkrum

Op maandag 4 oktober kon een nieuw hoogtepunt worden genoteerd voor het snuffelproject van muziekvereniging Harmonie te Akkrum/Nes. Niet minder dan 40 leerlingen van groep 5 van de Burgemeester Thalenschool in Akkrum hebben 5 weken lang les gekregen op een blaasinstrument en gaven een afsluitend concert voor ouders en grootouders. Het grootste deel van de muziekinstrumenten is beschikbaar gesteld door ’Harmonie’. Muziekleraar Durk Krol, die de kinderen de beginselen van de blaasmuziek bijbracht, heeft gezorgd voor 10 instrumenten. Na de Thalenschool komen ook de kinderen op de andere twee scholen in Akkrum aan de beurt, als eerste de Ds. Hasperschool en daarna de Juf Boeremaskoalle. Dit schooljaar maken ruim tachtig kinderen op deze wijze kennis met de blaasmuziek.

Het snuffelproject is in 2002 gestart omdat het voortbestaan van de fanfare in gevaar kwam. In 8 jaar tijd heeft het project een aanwas van ongeveer 60 nieuwe leden opgeleverd, waarmee de fanfare is gegroeid van een krap bezet orkest naar 2 volwaardige orkesten, terwijl de groei naar 3 orkesten in het verschiet ligt. Na afloop van het snuffelproject kunnen de leerlingen zich aanmelden voor de blazersopleiding, die wordt verzorgd door 4 docenten. Muziekvereniging Harmonie is van plan om binnenkort ook een opleiding voor volwassenen te starten. Enkele ouders van leerlingen hebben deze stap al gedaan, ze krijgen les en spelen zelfs al in het Fanfare- en/of Mixorkest.