Solistenconcours

Solistenconcours zaterdag 6 november 2010

Vanaf 13.30 in “de Lantearne” te Akkrum

om de

“Gabe Witteveen bokaal”

Gabe Witteveen heeft voor muziekvereniging “Harmonie” veel betekend. Gabe heeft jarenlang een bestuursfunctie vervuld en heeft zich actief ingezet voor het leerlingenproject. De “Gabe Witteveen bokaal” is voor het  jeugdlid met het mooiste muzikale optreden, dit ter beoordeling aan de jury.

 

Jurylid Egbert Scheffer gaat de muzikale optredens beoordelen. Atie van Halderen is de pianist en Hanneke Vis is de spreekstalmeester. Koffie, thee en andere consumpties zijn bij de Lantearne, tegen een kleine vergoeding, te krijgen.

 

Het programma volgt na de break:

Programma:

13.30

Niesjen Ipema

Houndom

piano

13.35

Naomi Verhoef

American Medley

CD

13.40

Silke Stobbe

The Victor

piano

13.45

Anne Akkerman

Antares

piano

13.55

Hielke Fokkinga

Solo

piano

14.00

Aemon Fokkinga

Solo

piano

14.05

Simon van Dijk

Jorrit Kroes

Duetten

14.15

Aco van Wijk

Hippe Hop

piano

14.20

Harmen Visser

Just like that

CD

14.25

Idsert Bosma

Techno Trill

CD

14.30

Meike de Vries

Aura Lee

piano

14.35

Karin van Huizen

Excursion

piano

14.45

Harmen en Idsert

Dancing Master

PAUZE

PAUZE

15.05

Aloys Bosma

Rozinante

piano

15.10

Xander Smid

The Cosy Inn

piano

15.15

Wouter van ‘t Blik

Rozinante

piano

15.20

Lotte Berkenbosch

American Medley

CD

15.25

Karin en Wouter

Rigaudon

15.35

Reino Eelsingh

Concert in Piece

piano

15.40

Arjan van der Heide

De roze olifant

15.45

Tjeerd Veldstra

Rozinante

piano

15.50

Romy Huizing

Dance International

CD

15.55

Bente de Kroon

Voorteken Medley

CD

16.00

Jetske en Jildou

Duet

16.05

Pietrik en Tjeerd

The emperor of germany’s march

 

PAUZE

PAUZE

 

16.20

Marjolein de Vries

Three famous melodies  

piano

16.25

Anna Rinchen Brolsma

Try to be cool

CD

16.30

Liebbe Eissers

Voorteken Medley

CD

16.35

Albert Frieswijk

Procession of Honor

piano

16.40

Pietrik van der HeideeiudH

Concertino pour Trompette

piano

16.45

Kim van der Heide

Talking in my sleep

CD

16.50

Auke Dijkstra

Voorteken Medley

CD

16.55

Jinke Akkerman

Romance Opus 36

piano

17.00

Femke de Vries

Circle of life

CD

17.05

Jiska Blaakmeer

Havana Sunrise

piano

17.10

Riemke, Amarenske, Ankje en Jeltsje

????

17.15

Bente de Kroon

Nr 30

CD

 

Uitreiking Gabe Witteveen bokaal

 

 

PAUZE EN BUFFET

PAUZE EN BUFFET

 

19.00

Robert Blaakmeer

Rondo

piano

19.05

De blazende nonnen

The sound of Music

19.15

Wiebe Hanzen

Flamenco

piano

19.25

Marrit en Klaske

???

19.30

Douwe Jan Pol

Dune Tune

SC

19.40

Berber en Geke

??

19.45

Klaas Teitsma

Jesu Joy of Man

piano

19.50

Berber de Vos

????

piano

19.59

Joop, Robert, Wiep, Hanneke en Klakske

Mission Impossible

BORREL

BORREL