Wie de jeugd heeft…

Na de zomervakantie is het snuffelproject van de fanfare Harmonie te Akkrum weer van start gegaan. Leerlingen van groep 5 krijgen vijf weken lang een instrument van de fanfare in bruikleen en op de school les van muziekdocent en dirigent Durk Krol.

Doel van dit project is om alle kinderen op deze manier kennis te laten maken met en enthousiast te maken voor de blaasmuziek. De fanfare hoopt natuurlijk dat naar aanleiding hiervan meerdere kinderen zich opgeven bij de fanfare om lessen te volgen en dat zij t.z.t. bij de fanfare komen spelen. Het project loopt al een aantal jaren en kan een groot succes genoemd worden.

 

Maandag 5 oktober is er ter afsluiting van de oefenperiode op de Burg. Thalenschool een heus concert gegeven door de leerlingen voor hun ouders, pakes en beppes. Verbazingwekkend hoe er dan al gespeeld wordt door enkele solisten en de groep, 28 in dit geval, gezamenlijk. De leerlingen en de dirigent kregen na afloop dan ook terecht een daverend applaus. Drie leerlingen hebben zich opgegeven voor de muzieklessen, hiermee is de fanfare uiteraard erg ingenomen.

Na de herfstvakantie start de snuffelperiode op de Ds. Hasperschool en in januari is de Juf Boeremaskoalle aan de beurt.

Op de foto groep 5 van de Thalenschool met Durk Krol.

 

Na een tijdje kunnen de beginnende leerlingen al aanschuiven bij het Beloftenorkest van de fanfare. Helemaal te gek natuurlijk, muziek maken met zijn allen!

Bij een opleiding hoort vaak een examen, zo ook bij de muziekopleiding. Talenten van de fanfare die voor de zomervakantie hun A diploma behaald hebben, zijn: Eamon Fokkinga, Thomas Haitsma, Jiska Blaakmeer, Melissa Veenema, Silke Stobbe, Anna Akkerman en Robert Blaakmeer. Hester Visser en Amarenske Wind zijn geslaagd voor het B examen.

Allen zijn na de zomervakantie door de fanfare gehuldigd en het spreekt voor zich dat de fanfare hartstikke trots is op deze musicerende leden.

Op de foto v.l.n.r.:

Eamon, Thomas, Jiska, Melissa, Silke, Anna, Robert, Hester en Amarenske.