Aandachtspunten repetities en optredens - (archief)

  • Voor alle activiteiten en repetities geldt dat je een kwartier, tenzij anders vermeld, voor aanvang aanwezig moet zijn om je voor te bereiden en in te spelen, zodat ook daadwerkelijk op het gewenste tijdstip kan worden begonnen.
  • De exercitierepetities worden in principe op de eerste maandag van de maand gehouden, zie onderstaand schema voor de indeling van deze maandagavond.

Alle Mix- en Fanfareleden doen aan de exercitierepetities mee, ook de nieuwe Mixmuzikanten maar zij eerst nog zonder instrument. Pas wanneer zij de marsen goed kunnen spelen, gaan ze alles helemaal meedoen.

Het Mixorkest heeft voor de exercitie nog een half uur een ‘gewone’ repetitie in de Blauwe zaal in de Utingeradeelhal!

Het Opstaporkest oefent het exerceren nog niet.

Schema van zo’n exercitieavond:

 

18.30 – 19.15 uur Repetitie Opstaporkest
18.30 – 19.00 uur Repetitie Mixorkest
19.00 – 20.00 uur Exercitie Mix –en Fanfareorkest
20.00 – 21.30 uur Repetitie Fanfareorkest

 

Elke laatste maandag van de maand worden om 19.30 uur in Leppehiem de loopmarsen gezamenlijk gerepeteerd door het Mix –en Fanfareorkest (ook door de nieuwe Mixmuzikanten). Het Mixorkest blijft dan dus na hun gewone repetitie ongeveer een kwartiertje langer zitten.

 

  • Afmelden voor een repetitie kan alleen telefonisch en moet op de maandag voor zes uur doorgegeven zijn aan:

Opstaporkest              Mariska Postma 06-29438440

Mixorkest                    Hanneke 0566-602017 of Wiep 0566-652675

Fanfareorkest            Wiep 0566-652675

 

Mochten er vragen zijn n.a.v. de activiteitenkalender dan kunnen deze aan het bestuur gesteld worden. Maar uiteraard kun je daar ook terecht met andere opmerkingen en/of vragen.