Bestuur

Het bestuur van Muziekvereniging “Harmonie” Akkrum heeft de volgende samenstelling:

Leo Boermans voorzitter
Marlies Anker secretaris en ledenadministratie
Gerrit Feenstra penningmeester
Robert Blaakmeer lid
Ljibbe de Vries lid
Maartje Kooistra lid

Naast het bestuur en het jeugdbestuur zijn er binnen de vereniging verschillende commissies actief:

  • Jeugdcommissie
  • Concertcommissie
  • Websitecommissie
  • Kledingcommissie
  • Actiecommissie
  • Muziekcommissie
  • Feestcommissie
  • Sponsorcommissie