Bestuur

Het bestuur van Muziekvereniging “Harmonie” Akkrum heeft de volgende samenstelling:

Hanneke Vis – Wijnjavoorzitter
Anja Reinsmasecretaris
Maartje Kooistrapenningmeester
Angelique Tuinmanalgemeen lid
Cristel Muitjensalgemeen lid
Wiep Kristalgemeen lid

Naast het bestuur en het jeugdbestuur zijn er binnen de vereniging verschillende commissies actief:

  • Jeugdcommissie
  • Muziekcommissie
  • Concertcommissie
  • Actiecommissie
  • Sponsorcommissie
  • Feestcommissie
  • Websitecommissie
  • Kledingcommissie
  • PR commissie
  • Website / social media