De geschiedenis van muziekvereniging Harmonie Akkrum - (archief)

Op 13 september 1908 richtten zes inwoners van Akkrum een fanfareorkest op dat de naam Harmonie kreeg. Onder de bevolking wordt maar liefst 100 gulden ingezameld waar de eerst instrumenten van werden gekocht. De dag na de oprichting wordt er een bestuur gevormd. Jan Wedman wordt voorzitter, Auke van der Bosch neemt het secretariaat voor zijn rekening en Gosse Langeraap zal de gelden beheren. De plaatselijke eigenaar van de bakkerij, Sjouke Wijga, wordt de muzikale leider.

In het begin van de eerste jaren repeteert Harmonie op de bovenzaal van hotel Fortuin aan de Kleef. Wanneer de eigenaar verhuist naar hotel Zevenwouden aan de Buorren gaat het korps met enige aarzeling mee. Na 45 jaar repeteert Harmonie bij wijze van proef eerst een jaar in de bovenzaal bij Goerres en een jaar in de bovenzaal bij cafe Jager (nu cafe Kromme Knilles). De keuze valt uiteindelijk op hotel Goerres. De volgende repetitie ruimte is in de kantine van de MAVO aan de Ombocht in Akkrum. Sinds een aantal jaren wordt in het verzorgingscentrum Leppehiem  gerepeteerd.

Onder de muzikale leiding van Wijga wordt er knap gemusiceerd, het repertoire is goed bespeelbaar en de sfeer is goed. Echter er wordt geen les gegeven in het noten lezen. Het bestuur staat voor een lastige keuze. Een ander directie zal zeker meer geld moeten kosten. Moet de contributie dan van 15 naar 20 cent?Het voorstel aan Wijga om de leden het muziekschrift te leren en strenger op te treden resulteert er uiteindelijk in dat hij opstapt. De vereniging, nu met 15 leden, wil graag hoger op en via een advertentie in de krant wordt uiteindelijk uit 5 kandidaten Anne Franciscus Sperling benoemd tot directeur. Om het financieel allemaal rond te krijgen worden de eerste financiële donateurs binnengehaald. Met elkaar betalen zij het salaris van ruim 163 gulden.

De prijzenkast Veertien jaar lang zal Sperling de Akkrumer fanfare leiden en naar een hoger niveau dirigeren. Na twaalf jaar van zwoegen en ploeteren wordt tijdens het openluchtconcours in Sint Jacobiparochie een eerste prijs gehaald. Na een eerste prijs in Gorredijk wordt Harmonie in Beetsterzwaag gelauwerd dankzij een eerste prijs en het op één na hoogst aantal punten. Het Akkrumer korps komt uit in de klasse Uitmuntendheid.

Twintig jaar na de oprichting komen er onderlinge ruzies bovendrijven waarbij de jaarvergadering tot 02.00 uur duurt en er vele leden opstappen. De verdeeldheid over dirigent Sperling is groot wat uiteindelijk resulteert in zijn ontslag.

Zijn opvolger, in 1931, wordt Bouke de Jong uit Huizum. Onder zijn aanvoering wordt in 1933 een eerste prijs gehaald op het concours in Oosterwolde. In 1933 wordt het jubileum gevierd met een 2 daags concours in Akkrum. Tijdens het bondsconcours te Drachten wordt wederom een eerste prijs gehaald. De voorzitter van de Friesche Bond spreekt: “Dit is beroepsspel”. In 1937 verovert Harmonie in de Super ere afdeling meteen een eerste prijs. Een ongekend hoog niveau!

Tijdens de oorlogsjaren bepaalt de Duitse bezettingsmacht voor een groot deel het openbare leven. De uitvoeringen van Harmonie blijven populair. De jaarlijkse uitvoering in 1944 wordt 4 x opgevoerd. Na de bevrijding wordt er ter ere van de bevrijders de Canadezen een openlucht concert gegeven.

korps1948
In 1946 volgt een primeur: de eerste 2 vrouwen maken hun opwachting in het korps. Na het 40 jarige jubileum volgen vele prijzen. Ook een radio optreden in 1952 voor de VARA-microfoon wat werd omschreven als “zeer beschaafd en zeer goed van stemming en muzikale opvatting”.

Harmonie haalt vele eerste prijzen met lof binnen en verdient vaak het hoogst aantal punten. In 1958 vierde Akkrum 4 dagen lang feest ter gelegenheid van de jubilerende fanfare. Het dorp wordt versierd met feestverlichting en bloembakken en in de feesttent is er een revue, “WER BLIUWT DE TIID”, geschreven door Metten Bakker.

korps1949

Na bijna zestig jaar behoort de Akkrumer fanfare Harmonie tot de top van de Friese Korpsen. Echter er is geen aantrekkingskracht van jeugd en dit geeft wel de nodige zorgen. Een oproep in “Het Klaverblad” levert weinig op. Met het initiatief van Mw. Vellinga en onder leiding van H. Witteveen is er een groep jeugd die opgeleid gaat worden tot korpsmuzikant. In 1971 doet dit 22 tellende jeugdorkest mee aan een zaalconcours te Drachten.

Dirigent Harm Witteveen neemt in 1967 het dirigentschap van Wijga over. Tijdens het concours in Stiens, 1970, wordt Harmonie beloond met 115 punten. Dit betekende een eerste prijs. In 1973 worden de jeugdleden bij het korps gevoegd en wordt op het concours in Drachten weer de eerste prijs behaald.

Harmonie Akkrum krijgt vanwege de geweldige resultaten een uitnodiging voor het Topconcours van de Koninklijke Nederlands Federatie voor Muziekgezelschappen op 1 april 1978 in Eindhoven. Er rijdt een speciale trein die alle korpsleden met hun aanhang en supporters naar Eindhoven brengt. In Eindhoven wordt een eerste prijs gehaald.

Na dit Topconcours volgen vele onvergetelijke concerten die georganiseerd worden door Stichting Sport Real Akkrum. Eerst in een feesttent en later in de fabriekshallen van UTD.  Met Willy Caron, Marco Bakker, Mastreechter Staar, Maywood, Cristina Deutekom wordt er met Harmonie Akkrum steeds iets fantastisch neergezet met volle zalen en goede recensies.

In 1986 worden de beroemde pianist Louis van Dijk en zangeres Margriet Eshuijs gecontracteerd. Mini en Maxi volgen in 1993 en het fameuze Kremlin Kapella komt vanuit Rusland naar de UTD Fabriek. Culturele avonden die fantastisch worden bezocht en waar lang over gesproken wordt.

In 1999 vertrekt Harm Witteveen als dirigent. Jan de Lange, Durk Krol en Piebe Bakker nemen kort het stokje over. In 2000 wordt Michiel Sybesma dirigent. Doordat er geen jeugd meer wordt opgeleid, wordt een nieuw jeugdproject op alle 3 de basisscholen in Akkrum gestart. Hierdoor krijgen alle kinderen in Akkrum en Nes de kans om op een muziekinstrument te spelen. Dit jeugdproject slaat enorm aan. Naast het A orkest, met 45 leden, komt er nu ook een B(eloften) orkest.

In 2008 wordt het 100 jarige jubileum gevierd. In de sporthal, die tot de laatste stoel was bezet, wordt er een geweldig concert gegeven in samenwerking met het Akkrumer Groot Koor  en Rients Gratema.  Tijdens de palmzondag optocht loopt fanfare Harmonie weer voorop. Het jaar wordt afgesloten met een groot optreden met Ernst Daniel Smid en Linda Naaykens.

korps2008

Ook de laatste jaren zijn er mooie concerten georganiseerd. De Mastreechter staar werd in 2013 ontvangen en in 2015 werd het volledige nieuwe concept “Vrienden van Akkrum live” een groot succes. Het jaar 2018 stond in het teken van het 110 jarig bestaan van de vereniging. Dit is gevierd met een reunieconcert met oud-leden en een jubileumconcert.

Ieder jaar heeft de vereniging een vast aantal optredens op de kalender staan. De fanfare begeleidt een drietal optochten in Akkrum/Nes en de jeugd laat veelal van zich horen tijdens optredens in het Pietenhuis en tijdens het Watermuziekspektakel.

Het fanfareorkest neemt sinds een jarenlange pauze weer deel aan het bondsconcours in zowel 2014 als in 2019. Beide deelnames hebben tot een positief resultaat geleverd, iets waar de muzikanten gezamenlijk met de dirigent naartoe gewerkt hebben.

Muziekvereniging Harmonie Akkrum blijft een bloeiende vereniging. De jeugdopleiding wordt ieder jaar aangepast op de wensen en behoeftes die er zijn ontstaan bij de jongste muzikanten. Tevens is er in 2019 een bigband toegevoegd aan de vereniging: Gruppo di Brasso. Een bigband met een veelzijdig repertoire.