Informatie over het Jeugdprojekt

Het Jeugdproject van muziekvereniging “Harmonie” te Akkrum/Nes verdient bijzondere aandacht. In 2002 is de muziekvereniging, in samenwerking met de “Vrienden van de Harmonie”, een ambitieus project gestart met als doelstelling:

“Het opbouwen van een in Akkrum gewortelde, volwaardige, actieve muziekvereniging, waarin het een genoegen is om te musiceren, voor de jeugd aantrekkelijk is om in te spelen, en financieel gezond is”.

Als onderdeel van dit project is een jeugdopleiding opgezet om de orkesten van muziekvereniging “Harmonie” te voorzien van nieuwe jeugdige talenten, waarmee het voortbestaan van deze muziekvereniging gewaarborgd is. Het project is begonnen in 2002 en heeft in 7 jaar 100 leerlingen opgeleverd, waarvan er in 2009 nog steeds 58 actief zijn.

Visie

Alle kinderen in Akkrum en Nes maken kennis met een blaasinstrument. Bij sommige kinderen wordt hierdoor de interesse in het blaasinstrument en het samenspelen gewekt en deze kinderen gaan door met een opleiding. Na enige tijd kunnen de kinderen beginnen met spelen in het Opstaporkest van muziekvereniging “Harmonie”. Via het Mixorkest zullen de kinderen uiteindelijk plaats nemen in het Fanfareorkest.

Doelstellingen van het jeugdproject

  • Alle kinderen in Akkrum en Nes maken kennis met een blaasinstrument.
  • Per jaar gaan ten minste 10 kinderen door met de jeugdopleiding.
  • Per jaar stromen ten minste 5 kinderen door naar een van de orkesten.
  • De jeugdopleiding moet voor iedereen financieel bereikbaar zijn. Voor de leerlingen moeten de kosten dus laag zijn.
  • Het jeugdproject moet een gezonde financiële basis hebben.

Snuffelproject

In groep 5 van de basisschool krijgen kinderen gedurende 5 weken de beschikking over een blaasinstrument. Onder schooltijd krijgen ze les van een professioneel docent. Het snuffelproject wordt afgesloten met een besloten concert voor de ouders.

Jeugdopleiding

De jeugdopleiding wordt verzorgd door 4 docenten: 1 voor de saxofoons, 1 voor het groot koper, 1 voor het klein koper en 1 voor de slagwerkers.

Het streven is dat de leerlingen in 4 jaar zowel het A -, als B – diploma halen. Iedere leerling kan 4 jaar gebruik maken van de jeugdopleiding. Dit houdt in dat leerlingen die hun B – diploma snel halen ook gewoon 4 jaar les krijgen.

IMGP4506web