Mixorkest

Het mixorkest is het orkest met een mix van jeugd en oudere muzikanten. De muzikanten spelen allen op HaFaBra diploma A niveau. Het orkest bestaat uit 15 tot 20 muzikanten en heeft meerdere doelen:

Als eerste is het orkest bedoeld om beginnende muzikanten op te leiden om door te stromen naar het Fanfareorkest. Met de basis van het mixorkest zorgen wij ervoor dat de doorstroming soepel verloopt en de muzikanten ervaring hebben met het spelen in een orkest.

Ten tweede biedt het orkest plaats aan jeugd en volwassenen die niet op het niveau van het Fanfareorkest willen musiceren. Door een uitdagend en gevarieerd repertoire is er plaats voor iedereen.