Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Muziekvereniging "Harmonie" Akkrum heeft de volgende samenstelling:

Hanneke Vis - Wijnja voorzitter
Anja Reinsma secretaris
Maartje Kooistra penningmeester
Angelique Tuinman algemeen lid
Cristel Muitjens algemeen lid
Wiep Krist algemeen lid

Naast het bestuur en het jeugdbestuur zijn er binnen de vereniging verschillende commissies actief:

  • Jeugdcommissie
  • Muziekcommissie
  • Concertcommissie
  • Actiecommissie
  • Sponsorcommissie
  • Feestcommissie
  • Websitecommissie
  • Kledingcommissie
  • PR commissie
  • Website / social media