Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Muziekvereniging "Harmonie" Akkrum heeft de volgende samenstelling:

Dennis Gijsman voorzitter
Wiep Krist secretaris en ledenadministratie
Gerrit Feenstra penningmeester
Robert Blaakmeer lid
Ljibbe de Vries lid
Marlies Anker lid

 

Naast het bestuur en het jeugdbestuur zijn er binnen de vereniging verschillende commissies actief:

  • Jeugdcommissie
  • Concertcommissie
  • Web site commissie
  • Kleding commissie
  • Oliebollen commissie
  • Muziek commissie
  • Feest commissie