Category Archives: Onze vereniging

Bestuur

Het bestuur van Muziekvereniging “Harmonie” Akkrum heeft de volgende samenstelling:

Leo Boermansvoorzitter
Anja Reinsmasecretaris
Maartje Kooistrapenningmeester
Angelique Tuinmanalgemeen lid
Hanneke Wijnjaalgemeen lid

Naast het bestuur en het jeugdbestuur zijn er binnen de vereniging verschillende commissies actief:

  • Jeugdcommissie
  • Concertcommissie
  • Websitecommissie
  • Kledingcommissie
  • Actiecommissie
  • Muziekcommissie
  • Feestcommissie
  • Sponsorcommissie